Järnvägsförbindelse mellan Stockholm och Oslo bidrar till utveckling längs hela sträckan

Trafikverket arbetar intensivt med att utreda åtgärder som ska förbättra befintlig järnväg i stråket mellan Oslo och Stockholm. Bild: Oslo-Sthlm 2.55

Svenska Trafikverket och norska Jernbanedirektoratet har tagit fram en gemensam utredning som de nu presenterat för ländernas regeringar om förutsättningarna för att förbättra järnvägen mellan Oslo och Stockholm och på så sätt minska restiden.

– En ny järnväg över gränsen är ett första avgörande steg för att åstadkomma en modern järnvägsförbindelse i stråket Stockholm-Västerås-Örebro-Karlstad-Oslo. Utredningen visar tydligt att en förbättrad järnväg dels skulle medföra ett ökat resande, dels bidra till vinster för klimatet och samhället, säger Andreas Svahn (S), ordförande i Region Örebro läns regionstyrelse.

Utredningen har bland annat haft som uppdrag att studera möjliga sträckor, titta på samhällsnyttor samt bedöma järnvägens kapacitet och dess kostnader. Även frågan om finansiering har berörts av Trafikverket. Nu är det viktigt att svenska och norska staten ger Trafikverket och Jernbanedirektoratet det fortsatta utredningsuppdrag som de efterfrågar i utredningen. I det fortsatta uppdraget bör det ingå att titta på de regionala nyttorna och potentialen i att förbinda de större städerna i stråket med en ny järnväg mellan Örebro och Kristinehamn.

– Vi är glada att Trafikverkets och Jernbanedirektoratets utredning bekräftar att en ny järnväg över gränsen till Norge är ett viktigt steg för att minska restiden och öka tillgängligheten i hela stråket. Nu ser vi framemot fortsatt arbete och att även de regionala nyttorna med en utvecklad järnväg, inklusive en ny bana mellan Örebro och Kristinehamn, tydligare lyfts in i arbetet. En effektiv förbindelse mellan Stockholm och Oslo är inte bra bara för huvudstadsregionerna, den kommer också att bidra till utvecklingen längs med hela sträckan, säger Nina Höijer (S), ordförande i Region Örebro läns samhällsbyggnadsnämnd.

I dag tar den 40 mil långa resan mellan Stockholm och Oslo drygt fem timmar. Flyget går snabbare och innan pandemin gjordes cirka 1,4 miljoner flygresor mellan städerna varje år. Med en restid under tre timmar med tåg beräknas en miljon av dessa flygresor flyttas till tåget. Detta skulle bidra till att knyta ihop huvudstadsregionerna med regionerna längs med sträckan och på så sätt skapa både regionala och nationella nyttor.