FRÅN IDÉ TILL VINNARE – Wingårdhs arkitekter berättar om resan

Kvarteret Laxen vid Umeåälvens strand. Foto: Wingårdhs

Vi fångar arkitekten Fredrik Prytz på tåget mot Köpenhamn. Fredrik jobbar på Wingårdhs sedan många år, och på Wingårdhs ser man arkitektur som konst. Det märks när man pratar med Fredrik. Han är noga med att framhålla de estetiska värdena under hela vårt samtal.

AV SOLSKYDDSFÖRBUNDET

 

bild
Kvarteret Laxen vid Umeåälvens strand. Bildkälla: Wingårdhs

Idag är han alltså på väg till vårt södra grannland, och berättar att han ska kika på några kommande spännande projekt i designmetropolen – och på tal om spännande projekt: 

I Umeå finns numera en av Sveriges mest iögonfallande byggnader – Strand-gatan 24, Kvarteret Laxen, Pizzakartongen… ja, ett kärt barn har många namn. Fredrik har varit med sedan starten av projektet 2016. Han berättar att uppdragsgivaren önskade sig en extraordinär byggnad längs älven som skulle binda ihop staden på ett uttrycksfullt sätt. Utmaningarna var många, inte minst att byggnadens markavtryck skulle vara täm-ligen litet i förhållande till önskad volym. Just detta faktum blev en av grundbultarna till dess utformning.

Vid en första anblick kan man tro att byggnaden är upp och ner. Golvytan ökar alltså ju högre upp man kommer i byggnaden. Detta kanske en lekman tror är uteslutande design, men det är sam-tidigt funktion. Eftersom planytan ökar från etage till etage skuggas glasytan på planet under på ett uträknat sätt. Ett inbyggt solskydd med andra ord.  

bild
Strandgatan 24, Kvarteret Laxen i Umeå. Bildkälla Wingårdhs

Låt oss fördjupa oss lite i just solskydden

Byggnadens vackra läge längs älven medför att man vill se och känna naturen inifrån byggnaden. Lösningen är då glas – mycket glas. För att klara målet med Miljöbyggnad Guld ställdes stora krav på ljuskvalitet och energianvändning.Tillsammans med glasspecialisten Olivier de Rooij på ACC Fasadkonsult och Peter Ohlsson på solskydds- leverantören Alusol konstruerade  man en automatiserad solskydds- lösning som blev en värdig vinnare av Solskyddspriset 2021. 

Fredrik berättar att man lånade några idéer från projektet K21 i  Mölndal kring de estetiska och tekniska möjligheterna för solskyddets utformning. K21-huset, som är klassat som Miljöbyggnad guld, utsågs till Årets miljöbyggnad 2015. På en av fasaderna ser man tydliga referenser till delar av tankesättet som sedan användes i Umeå.  

bild
K21 i Mölndal som stod färdigt 2015 har givit en del idéer till Laxen i Umeå. Foto: Traian

Solskyddet på Strandgatan 24 i Umeå, är en fasadpersienn där  lamellerna har en mängd olika  kulörer på ett till synes slumpmässigt sätt. Fredrik berättar att denna färg-kombination är länken till de gamla träbyggnaderna på Konstnärscampus ett stenkast bort. Dessa byggnaders träfasader har med tidens tand fått en vacker färg-skiftande patina, som nu återfinns i fasadpersiennens lameller. Nytt och gammalt binds alltså sam-man på ett elegant sätt. 

Fredrik avslutar med att berätta  vad han blev mest nöjd med: ”Bygg-naden sammanflätar sjukhusområdet, universitetsområdet, och Umeå Centrum på ett väldigt naturligt sätt. Gammalt möter nytt och tillsammans skapas en enhet med älven som dess pulsåder. Dessutom är det extra kul att byggnadens hyresgäster spänner brett. Teknikföretag, vårdcentral,  jurister och restauranger är bara några som delar tak tillsammans”. 

bild
Byggnadens vackra läge längs älven medför att man vill se och känna naturen inifrån byggnaden. Lösningen är då glas – mycket glas. Bildkälla Wingårdhs