CASSIOPEIA – Nya framtida studentkvarteret i Lund

Publika stråk, trygga bostadsmiljöer med gårdar skapar liv på campus under dygnets alla timmar.

I Lund planerar Akademiska Hus att bygga studentbostäder med plats för ca 650 personer. Cassiopeia är namnet på det nya framtida kvarteret som kommer ligga mellan Lunds Tekniska Högskola och Ideon i Lund.

AV: REBECCA FORSBERG / ILLUSTRATION: ARKITEMA

Fastigheten kommer bestå av två huskroppar som kommer rymmas med både student-och forskar­bostäder samt lokaler för bruk av universitet och kommersiella aktörer. Totalt är det tänkt att bli runt 200 lägenheter som kommer variera i höjd mellan 3 och 9 våningar. De två gårdarna blir en trygg och grön oas för de boende och de publika stråken blir till områdets naturliga mötesplats för såväl studenter som arbetande och förbipasserande i området.

FRAMTIDENS HÅLLBARA STUDENT-BOENDEN SKA UNDERSÖKAS

De boende kan även själva komma att bli forskade på som en del av Lunds universitets ”Living Lab”. Det är forskarnätverket Urban Arena och Akademiska hus som tillsammans ska jobba med frågor kring framtidens studentboende i staden. Projektet som startar upp först vid inflytt, kommer fokusera på socialt välbefinnande och hållbarhet. ■