Begoma etablerar sig i Ukraina

Det finns stort behov av investeringar i Ukraina under de kommande åren. Foto: Begoma

Begoma har lång erfarenhet av att arbeta med godstransporter till och från Ukraina. Denna långvariga erfarenhet har gett ett stort nätverk av kontakter och värdefull kunskap om Ukrainas lokala transportsystem.

– Begoma befinner sig i en expansiv utvecklingsfas med flera nya kontor runt om i världen och den senaste investeringen är etableringen i Ukraina. Ukraina har varit en stor del av Begomas marknad i många år, så beslutet att öppna ett fysiskt kontor i Kiev var lätt, säger Henrik Malmberg, vd på Begoma.

– Begoma följer naturligtvis utvecklingen av situationen i Ukraina. Vi står i solidaritet med Ukraina och vill stödja den inhemska industrin på alla sätt vi kan. Därför är det naturligt för oss att öppna ett kontor i Kiev.

Begoma erbjuder sina kunder en rad transportalternativ, men alla transportsätt kan inte tillhandahållas i alla länder, beroende på infrastruktur och geografiskt läge. När kontoret i Ukraina är i full drift kommer Begoma först och främst att erbjuda speditionstjänster, som främst kommer att avse vägtransporter. I vissa delar av Ukraina kommer även järnvägstransporter att vara ett alternativ, men på grund av den rådande situationen i regionen är vissa transportmöjligheter begränsade.

Slutligen är tullagstiftningen i Ukraina en angelägenhet i ständig förändring. Begoma har en egen tullspecialist och tillhandahåller skräddarsydda tjänster, förutom frakttjänster.

– Begoma strävar alltid efter att erbjuda kunderna skräddarsydda transportlösningar, vilket kommer att vara vårt mål med etableringen i Ukraina. Kundtjänst är ett nyckelord för oss och att kunna erbjuda skräddarsydda transportsätt är en självklarhet så långt det går att ordna, praktiskt och ekonomiskt.

På frågan om hur etableringen av ett kontor i Kiev är fördelaktigt för kunderna.

– Med hänsyn till omständigheterna tror vi att det kommer att finnas ett stort behov av betydande investeringar i Ukraina under de kommande åren. Ukraina är också en kandidat för EU-medlemskap, även om det fortfarande är några år kvar innan det ser ut att bli verklighet. Begoma har fysiska kontor i många länder och erfarenheten visar att det är med lokal och fysisk närvaro som vi kan växa och skapa goda kontakter och gynnsamma förutsättningar, förklarar Henrik Malmberg.