Tillbaka till framtiden

Ledare, tidningen Nordisk Energi, juni 2016

LEDARE:

Av Sven Olof Andersson Hederoth

Energinyheter.se och tidningen Nordisk Energi har länge varnat för de konsekvenser som den förda energipolitiken skulle medföra. Nu är vi där. Vi har höga elpriser som hotar det svenska samhället i sina grundvalar. Svenskar som hittills inte trott att höga priser och elransonering skulle vara möjliga, köper nu bensindrivna nödgeneratorer på Jula och gasolkök på Biltema. Hur kunde det hända?

Det finns många orsaker till den här tragedin. Kärnkraftsnedläggningar, Putin, Energiewende i Tyskland mm. Men om man tar ett helikopterperspektiv på den tid vi lever i blir det allt tydligare att en stor del kan skyllas på den enorma propaganda och hets kring klimat, grön omställning och energislag som präglat det senaste decenniet.

På något sätt har man lyckats övertyga svenska folket (och stora delar av Europa) om att jordens undergång är nära och att vindkraftverk, solceller, elbilar, och annan elektrifiering är lösningen. Naiviteten i denna utopiska dröm sticker i ögonen med sin totala avsaknad av realism. Det tar inte många minuter av litteratursökning för att inse att vind- och solkraft faktiskt ger mer CO2-utsläpp än kärnkraft och att elbilar är bättre än bensinbilar endast under väldigt specifika förutsättningar. Miljöpartiets främsta målsättning verkar vara att lägga ner kärnkraften, come hell or high water, och man kan faktiskt fråga sig om deras övertygelse i klimatfrågan är ärlig. Om man var övertygad om den förestående klimatkatastrofen hade man väl accepterat kärnkraften som ett nödvändigt ont? Till och med Greta verkar ju nu ha kommit till den slutsatsen.

Ett av de mest prominenta resultaten av den avgående regeringens strävanden blev fyra nedlagda reaktorer, fastän kärnreaktorer inte släpper ut växthusgaser. Samma regering och gröna aktivister ville öka elanvändningen betydligt i framtiden. Att då reducera tillgänglig produktionskapacitet är en logik som inte går att förstå. Hur som helst, det kan rimligtvis inte komma som någon överraskning att ombyggnaden av elnätet för att handskas med 4000 vindkraftverk skulle bli en dyr affär. Det är svårt att sätta en siffra på den, inte minst eftersom ”omställningen” fortfarande pågår. Men notan betalar vi nu och under lång tid framöver.

3

Den tyska tidningen Frankfurter Allgemeine Zeitung skrev den 29/9 om den energikatastrof Tyskland står inför. Under rubriken Anti-atom-solen har gått ner”, skriver man: ”Alla argument mot fortsatt drift i kärnkraftverken har gått upp i rök. Kärnkraften har blivit en symbol för tyskt högmod och självbelåtenhet.” Tyskland har stängt 15 kärnkraftverk och den ursprungliga planen var att stänga de sista tre vid årsskiftet. Man har nu beslutat att låta två ligga i något slags malpåse för att kunna sättas in i vinter. Man har dock inte planerat att tillföra nytt bränsle varför den återstående elproduktionen blir väldigt begränsad. Genom att satsa allt på en förlorande häst, naturgasen, har man hamnat i en mycket svår knipa. Dessutom drar man hela Europa med sig ner i dyn.

Sverige måste bygga ny, tillförlitlig, storskalig och planerbar kraft. Hur man än vänder och vrider på det så måste det bli kärnkraft. Den nya regeringen har redan skickat mycket positiva signaler i den riktningen, men man måste också se till att byggen kommer igång omedelbart, inte minst genom att se till att tillståndsprocessen skyndas på. Sverige behöver åtminstone så mycket installerad effekt att de egna behoven kan tillgodoses samtidigt som vi fyller exportledningarna så mycket som möjligt. Då kommer också priserna att stabiliseras. Dessutom kommer elexporten att kunna bli en mycket god affär för Sverige.

Aldrig har det framstått så tydligt som nu, att nedläggningen av kärnkraften i Sverige har varit ett riktigt sabotage mot industri- och välfärdssverige, väl i paritet med vad ödeläggelsen av Nord-Stream betyder för Tyskland. Den gröna indoktrineringen och pratet om planetens död har skapat denna katastrof. Det tog åtta år av miljöpartistisk energipolitik att förstöra elförsörjningen i Sverige. Vi kommer att lida av konsekvenserna under decennier framöver.

1

Nordisk Energi nr 6, 2019, ”Sveriges framtida elförsörjning – Kris eller omställning?”

2
I artikeln Nordisk Energi nr 6, 2021, ”Eat or Heat”.

 

y