Elstödet jackpot för SL-trafiken

Kristoffer Tamsons (M), ordförande för SL. Foto: SL

Regeringens beslut att stötta elkonsumenterna efter de kraftiga prishöjningarna innebär även ett efterlängtat och välkommet tillskott till den elektrifierade kollektivtrafiken. För SL-trafiken kan stödet innebära över 160 miljoner kronor bara i år.

– Det här är jackpot för SL-trafiken och ett välkommet tillskott i en svår och pressad tid. Där den tidigare socialdemokratiska regeringen förvägrade kollektivtrafiken stöd till följd av de skenande energipriserna gör den nya regeringen nu tvärtom, säger Kristoffer Tamsons (M), ordförande för SL.

– Stödet kommer att göra direkt nytta för att säkra dagens och morgondagens kollektivtrafik. Samtidigt har vi fortsatt att kämpa mot skenande priser och inflation och den miljardnota Socialdemokraterna lämnade efter sig då de inte kompenserade kollektivtrafiken efter coronapandemin, säger Kristoffer Tamsons.

 I regeringens budget för 2023 avsätts statliga medel för ett riktat elstöd till elintensiva bolag, kommuner och regioner. Det innebär även ett efterlängtat och välkommet tillskott till kollektivtrafiken. Enligt Trafikförvaltningen SL kan detta stöd innebära över 160 miljoner kronor i tillskott till SL-trafiken.