15 helelektriska ledbussar börjar köra i Stockholms innerstad till hösten

Alla SL:s bussar drivs nu på förnybara drivmedel som biogas, etanol, biodiesel eller el. Foto: SL

Till hösten börjar 15 elbussar att gå i Stockholms innerstad. 14 elbussar rullar redan i Norrtälje, Sigtuna och Barkarbystaden. Planen är att alla SL-bussar ska gå på el 2035. Satsningen på elbussar i Region Stockholm satte fart när SL införde helt eldriven stadsbusstrafik i Norrtälje sommaren 2018. Somrarna därpå började SL köra elbussar i Sigtuna och Barkarbystaden.

Nu har det blivit dags för elbussarna att göra entré i Stockholms innerstad. Under avtalet för innerstadens busstrafik ska 15 elbussar levereras och börja gå i ordinarie trafik i augusti 2022. Samtliga är blå ledbussar och nytt är att de är fyrhjulsdrivna. Det gör dels att de är extra rustade för vinterförhållanden, dels att räckvidden ökar eftersom de återför mer energi vid inbromsning.

– När våra bussar går över till el frigör det förnybara drivmedel som i stället kan gå till verksamheter som har svårare med omställningen till el, som flyget och långväga godstransporter. Det gör att vi inte bara minskar vårt eget klimatavtryck utan även bidrar till att andra kan minska sitt klimatavtryck, säger Johan Böhlin, drivmedelsstrateg på SL.

Trafikförvaltningen arbetar för att minska sin miljöpåverkan på många olika sätt där omställningen till förnybara drivmedel har varit ett. År 2018 togs den sista fossilbussen ur SL-trafiken, och alla bussar drivs nu på drivmedel som klassas som förnybara: biogas, etanol, biodiesel eller el.