Granitor Growth Management investerar i svenska banbrytande cleantechbolag

Göran Linder, vd på Granitor Growth Management. Foto: Granitor Growth Management

Sverige är ett land med innovationshöjd och en relativt god tillgång till bolag bestående av teknikinnovatörer som utvecklar disruptiv teknologi som gör kan göra verklig skillnad i framtiden. Samtidigt behöver vi bli bättre på att exploatera dessa teknikinnovatörers fulla potential. Det anser Göran Linder, vd på Granitor Growth Management, ett investmentbolag som bland annat investerar i cleantechbolag som utvecklat banbrytande teknologier.

AV ANNIKA WIHLBORG

Göran Linder har en bakgrund som entreprenör och affärsängel och var med och startade verksamheten på Granitor Growth Management 2006, då under varumärket Midroc. Bolaget ingår i Granitorkoncernen, som idag har närmare 5 000 medarbetare. 

– Vi investerar i bolag som utvecklar banbrytande teknologier som syftar till att göra världen bättre. De bolag vi investerar i ska ha global utvecklingspotential, en skalbar affärsmodell samt en patenterad teknologi som särskiljer dem från andra aktörer på marknaden. Cleantech står för drygt 50 procent av vår portfölj och i dagsläget är vi delägare i ett tjugotal portföljbolag, säger Göran Linder.

Bistår med erfarenhet och affärskreativitet

 Granitor Growth Management tillför såväl kapital som kompetens till sina portföljbolag. Några av de främsta kriterierna när bolaget investerar i nya clean tech aktörer är att de löser problem på ett helt nytt sätt, bolag som identifierar radikalt annorlunda och innovativa ösningar på befintliga problem eller problem som behöver lösas inom en nära framtid. 

– Vi investerar främst i svenska, men även i en del skandinaviska bolag. Eftersom vi arbetar aktivt och långsiktigt med våra portföljbolag så är det viktigt för oss att ha dem geografi skt nära. Vi går i allmänhet in som delägare innan bolaget inlett sin kommersialiseringsfas. Vi bistår med erfarenhet och affärskreativitet i transformationsprocessen från idé till fungerande verksamhet, säger Göran Linder. 

bild
Bland de tiotal clean tech bolag som ingår i Granitor Growth Managements portfölj fi nns vågkraftsbolaget CorPower Ocean, tidvattenkraftbolaget Minesto och Captimise, som utvecklat en teknologi för koldioxidinfångning. Foto: Energimyndigheten

Tillför resurser från Granitorkoncernens bolag

För att främja bolagens utveckling förekommer det även att Grantitor Growth Management sätter in resurser och tillför kompetens från Granitorkoncernens övriga verksamheter, som i många fall är ingenjörstunga. Det förekommer även att man väljer att notera bolagen för att ge de bästa möjliga förutsättningar för expansion. Granitor Growth Managements uttalade filosofi  är att så småningom avyttra bolagen och investera överskottet i nya bolag. Investeringshorisonten långsiktig och kan i vissa fall vara i uppemot tio till femton år. 

Bland de tiotal cleantech bolag som ingår i Granitor Growth Managements portfölj finns vågkraftsbolaget CorPower Ocean, tidvattenkraftbolaget Minesto och Captimise, som utvecklat en teknologi för koldioxidinfångning.

Nyligen genomförde Granitor Growth Management även en uppmärksammad avyttring av det Göteborgsbaserade bränslecellsföretaget Powercell. 

Granitor Growth Management har även investerat i bolaget Kärnfull, som bland annat erbjuder abonnemang där elen uteslutande kommer från kärnkraft. Kärnfull driver dessutom dotterbolaget Kärnfull Next, som projekterar för nya SMR-reaktorer. 

Följer bolagen tills de är flygfärdiga och kan leva på egna meriter

Göran Linder har gedigen erfarenhet av att investera i bolag som utvecklar helt nya lösningar på välkända problem. Hans primära drivkraft är att göra världen bättre och sam-tidigt visa att man kan tjäna pengar på det. Han betonar vikten av att våga bryta invanda tankemönster för att få till stånd de positiva förändringar som krävs för att vi bättre ska förmå att hushålla med jordens ändliga resurser och samtidigt få ner miljöbelastningen.

– Vi är en av få svenska aktörer som kan följa innovativa cleantech bolag genom samtliga utvecklingsfaser som krävs innan bolaget är flygfärdigt och har kapacitet att leva på egna meriter. Vi gör en viktig insats genom att stötta världsförbättrande teknologibolag på dess resa mot att nå ut med sin innovation. Även om kapitalmarknaden för närvarande är relativt paralyserad till följd av inflation, krig och globala kriser så fortsätter vi att långsiktigt stötta våra portföljbolag. Vi ser även att det fortfarande finns ett bra flöde av intressanta svenska cleantech bolag som kan vara in-tressanta för oss framöver, säger Göran Linder.