Saab säljer signalspaningsfartyg till Polen

Karin Wesslén / TT: Saab ska leverera signalspaningsfartyg till Polen. Arkivbild.

Försvarskoncernen Saab har tecknat kontrakt med Polen om två signalspaningsfartyg. De ska användas för att samla in underrättelseinformation.

Beställningen är värd cirka 620 miljoner euro, motsvarande 6 719 miljoner kronor.

För att kontraktet ska börja gälla krävs att vissa finansiella villkor uppfylls, det beräknas ske innan slutet av året. Leveranserna planeras till 2027.

Saab kommer att stå för designen, och ansvara för produktionen. Själva tillverkningen kommer att ske i Polen av den polska underleverantören Remontowa Shipbuilding SA.