Intäktstak för elproducenter tidigast i mars

Johan Nilsson/TT: Intäktstaket försenas

Intäktstaket för elproduenter försenas i Sverige. Energiministrarna i EU har kommit överens om ett antal krisåtgärder för att dämpa energikrisen, däribland ett tak för intäkterna för elproducenter. Det innebär att elproducenternas intäkter begränsas till högst 180 euro per megawattimme el som de producerar. Det ska enligt överenskommelsen börja tillämpas den 1 december.

Men i Sverige hinns inte detta med. Regeringen uppger nu att intäktstaket tidigast kan vara på plats i mars nästa år. Enligt regeringen krävs ändringar i svensk lagstiftning.

Regeringen skriver också i ett pressmeddelande att arbetet med högkostnadsskydd, och stöd till elintensiva företag, pågår parallellt, och att avsikten är att det ska komma i början av 2023.