Företag delade upp marknaden – bötfälls

Andreas Eklund/Konkurrensverket/TT: Rikard Jermsten, generaldirektör på Konkurrensverket, säger att det är en "allvarlig överträdelse" att dela upp marknaden mellan sig. Arkivbild.

Två företag inom saneringsbranschen i Malmö delade upp tjänster på marknaden mellan sig. Nu bötfälls det ena företaget av Konkurrensverket.

Bolaget krävs på drygt 1,2 miljoner kronor. Det andra företaget, som anmälde överträdelsen till Konkurrensverket 2020, slipper betala.

Företagen slöt ett avtal 2014. Samarbetet löpte till 2019 och innebar att företagen inte skulle utföra tjänster som tillhörde det andra bolagets verksamhetsområde.

"När företag delar upp marknaden mellan sig för att begränsa konkurrensen gör de sig skyldiga till en allvarlig överträdelse av konkurrensreglerna som kan ge kännbara sanktionsavgifter. Genom att begränsa konkurrensen får kunderna färre utförare att välja på och ett minskat utbud leder typiskt sett till högre priser", säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten i ett pressmeddelande.