Sydsverige sämsta elområdet i Europa

Johan Nilsson/TT: Sydsverige har sämst förutsättningar för att klara ett bistert elläge. Arkivbild.

Sydsverige sticker ut som det värst utsatta elområdet bland alla 50 europeiska elområden som ingår i en rapport som europeiska systemoperatörernas samarbetsorganisation (Entso-E) satt samman.

Å andra sidan sticker de norrländska elområdena 1 och 2 ut åt andra hållet, uppmärksammar elsajten Second Opinion.

Elområde 4, det vill säga södra Götaland, har enligt rapporten minst installerad elproduktionskapacitet i förhållande till förväntad maximal användning bland alla undersökta 50 europeiska elområden. Även elområde 3, Svealand och norra Götaland, pekas ut som ett område med särskild risk.

Däremot har Norrland mest installerad elproduktion i förhållande till elanvändning i hela Europa, enligt rapporten som ritar upp olika scenarier inför vintern.