Svag siffra från tjänstesektorn

Michael Sohn AP/TT: Inköpschefsindex inom tjänstesektorn föll i november. Arkivbild.

Svenska inköpschefer inom tjänstesektorn blev mer deppiga i november jämfört med oktober.

Indexet landade på 54,3 jämfört med 56,6 i oktober. Det framgår av Swedbanks inköpschefsindex.

Det är den lägsta nivån sedan juni 2020.

Samtidigt betyder ett index på över 50 fortsatt tillväxt.

"Nedväxlingen i tjänstekonjunkturen fortsätter men är alltjämt kvar i tillväxtzonen tack var en stark sysselsättning men med ökad risk för bakslag längre fram vilket inte minst avmattningen i orderingången och företagens lägre produktionsplaner indikerar", säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex hos Swedbank, i en kommentar.