Maria Sandberg får Paper Province Award 2022

Foto: Paper Province

Årets Paper Province Award tilldelas Maria Sandberg,  lektor i Miljö- och energisystem vid Karlstads Universitet. Hon får priset bland annat för att hennes forskning bygger broar mellan akademi och näringsliv och utgör en del i den cirkulära ekonomin.

– Det känns väldigt hedrande och jättekul Alla mina forskningsfrågor handlar om bioekonomi så det är kul att bli uppmärksammad för det, säger Maria Sandberg, i ett pressmeddelande.

Motiveringen till Paper Province Award lyfter fram att Marias forskning kopplar samman akademin med näringslivet. 

I motiveringen står också: ”Det finns mycket att säga om årets pristagare men låt oss nämna två konkreta exempel där forskningen rönt framgång:

- Restprodukter från skogsindustrin i form av överskottslam har kunnat användas som byggsten att ta fram fossilfri och biologiskt nedbrytbar plast, där restprodukterna skapar nya material som ger ett mervärde i den cirkulära bioekonomin.

- Det andra exemplet är att upparbeta överskottslammet med hydrotermisk förkolning för att uppnå ett högre värmevärde. Detta material, hydrokol, innehåller viktiga näringsämnen och har visat sig fungera bra som odlingsmedium för skogsplantor, vilket bidrar äm mer till en skoglig cirkulär bioekonomi."

I och med Paper Province Award tilldelades Maria Sandberg en lokalt 3D-printad pokal samt en check på 25 000 kronor.