EU-avtal om ny klimattull för industriimport

Andy Wong/AP/TT: EU-länderna har nått en uppgörelse om en ny klimattull för import av vissa varor till industrin inom unionen. Arkivbild.

EU-länderna har nått en uppgörelse om en ny klimattull för import till industrin inom unionen. Den nya koldioxidtullen, som förkortas CBAM, gäller import av vissa varor från länder med mindre hårda klimatregler.

"Denna mekanism främjar import av varor från företag utanför EU, in till EU, och uppfyller de höga klimatstandarder som gäller i EU:s 27 medlemsstater", säger ordförandelandet Tjeckiens energiminister Jozef Síkela i ett uttalande.

"CBAM kommer att bli en avgörande pelare i europeisk klimatpolitik", säger Mohammed Chahim, EU-parlamentsledamot från Nederländerna i ett uttalande.

"Det är en av de enda mekanismerna vi har för att uppmuntra våra handelspartner att minska koldioxidutsläppen från sin tillverkningsindustri."

Avtalet omfattar inledningsvis ett antal produkter, bland annat stål, cement, gödningsmedel och aluminium.

Enligt det provisoriska avtal som medlemsländerna har träffat kommer en testperiod för avtalet att börja gälla i oktober 2023.