Utvecklar kärnkraft med ny teknik

Blykallas teknologi går ut på att använda bränslestavar gjorda av en ny typ av uranförening kallad urannitrid som kan kylas ned av smält bly. Bild: KTH

En ny ledningsgrupp tar över för Sveriges utveckling av ny kärnkraft. Jacob Stedman, tidigare på Doktor24, tar blir ny vd på Blykalla.

– Vi har tittat mycket på hur H2GS och Northvolt finansierat sina satsningar, säger han till DI.

Blykalla är ett svenskt bolag som satsar på att utveckla små modulära kärnkraftsreaktorer. Bolaget, som har sitt ursprung på KTH där grundarna Janne Wallenius, Jesper Ejenstam och Peter Szakalos forskade om kärnkraft, väckte i höstas stort intresse då det tog in 25 miljoner kronor från bland annat Norrsken och en rad näringslivsprofiler. Däribland Traderagrundaren Jonas Nordlander, Avitogrundaren Filip Engelbert och Mojanggrundaren Carl Manneh.

Regeringen äri högsta grad involverad i kärnkraftens utveckling. Vattenfall har fått i uppdrag att planera och upphandla ny kärnkraft och 400 miljarder kronor i statliga kreditgarantier har utlovats till investeringar i kraftslaget. Blykalla uppger också att man för en dialog med Daniel Westlén, statssekreterare på Miljödepartementet och doktor i reaktorfysik. 

Blykallas teknologi går ut på att använda bränslestavar gjorda av en ny typ av uranförening kallad urannitrid som kan kylas ned av smält bly. Rör, väggar och pumpar i reaktorn är däremot gjorda av en ny stålsort som överdrar sig själv med ett skikt som kan kylas ned av smält bly utan att frätas sönder. För att verifiera den teknologin vill bolaget bygga en forskningsreaktor i Oskarshamn 2024.