Regeringen stoppar utvecklingen av de nya stambanorna och lägger om inriktningen för järnvägsinfrastrukturen

Mörka moln över järnvägshimmelen. Trots att spåren är överfulla, har regeringen fattat beslutet att stoppa ”De nya stambanorna”. All utveckling av höghastighetsbanorna avbryts utom vad gäller sträckan Järna-Linköping, som kommit för långt i planeringen. Foto: John Hardwick

Dagen före julafton 2022 meddelade regeringen sin nya inriktning vad gäller järnvägstrafiken. Tidpunkten  för tillkännagivandet innebar att ytterst få uppmärksammade det stora skiftet i svensk järnvägsstrategi.

Det långt framskridna planeringsarbetet för höghastighetsbanan Göteborg-Borås pausas och ska istället omarbetas till ett lågbudgetalternativ. Sträckan Hässleholm-Lund skotas helt. Planeringen för banan Jönköping-Hässleholm avbryts. Ostlänken, Järna-Linköping, stoppas inte men ska utredas för kostnadsreducering, vilket enligt regeringen inte ska påverka trafikstarten. Här har planeringsarbetet kommit så långt att ett stopp inte är realistiskt. Regeringen avser att istället för nya stambanor satsa på järnvägsunderhåll och förbättringar för pendling och godstransporter. Beskeden är mycket nedslående för de regioner och städer som skulle tjäna på den snabba järnvägstrafiken. Omfattande kritik mot dessa beslut kommer från näringslivet i regionerna. Stora kostnader, uppemot en miljard kronor har redan lagts ned på att utveckla de nya stambanorna och sysselsatt 70 personer på Trafikverket i många år. Särskilt illa är det för Göteborg-Boråsbanan eftersom det stora tunnelprojektet Västlänken delvis syftat till att möjliggöra snabb trafik till Borås via Landvetter flygplats.

Nu får Trafikverket ett drygt halvår på sig att komma med nya förslag. Den 30 september 2023 ska Trafikverket ha inkommit med en helt ny analys.