Sjöfarten tuffar på trots krig och bränslekris

Fredrik Sandberg/TT: Trots stor turbulens i omvärlden blev 2022 ett volymmässigt bra år för svensk sjöfart. Arkivbild.

Under pandemin vände passagerartrafiken kraftigt nedåt, men börjar nu, efter ökningar de senaste två åren, närma sig nivåerna före pandemin.

"Det är färjetrafiken som står för den största delen av ökningen", säger Niclas Härenstam, kommunikationsdirektör på Sjöfartsverket, i ett pressmeddelande.

Antalet kryssningar förra året var fler än under 2019, men antalet passagerare är fortsatt under 2019 års nivå. En förklaring kan enligt Sjöfartsverket vara att färre utomeuropeiska turister åker på kryssning i Sveriges närområde efter Rysslands invasion av Ukraina.

Även godsvolymerna ligger kvar på en stabil nivå. Så har det enligt myndigheten sett ut sedan 2008 och framåt, trots turbulens i form av bemannings- och containerbrist, pandemirestriktioner, krig i Ukraina eller stopp i Suezkanalen.

"Sammantaget över åren ser vi tydligt att viljan att använda sjöfart inte påverkas. Nio av tio varor går via sjöfart till och från Sverige och det är glädjande att leveransen av basvaror fungerar så väl trots allt", säger Niclas Härenstam.

Det totala antalet anlöp i svenska hamnar ökade från 71 262 år 2021 till 75 083 förra året. Mest gods lastades och lossades i Göteborg, flest passagerare hade Helsingborgs hamn.