Inflation och geopolitik större orosmoln än ESG i år

Foto: Caterpillar

En ny undersökning från företaget White & Case visar att inflation och geopolitik har gått om ESG som de största orosmolnen i år inom gruvbranschen. Samtidigt får höga energikostnader, föränderliga leveranskedjor och klimatrelaterad reglering och aktivism fortsatt får företagsledare att ligga sömnlösa.

Undersökningen bygger på intervjuer med 156 seniora beslutsfattare i gruvbranschen.

Trots delade farhågor visar undersökningen på förvånande lite konsensus kring de ekonomiska utsikterna och hur marknadsaktörerna kommer att agera.

I rapporten anger 18 % av de tillfrågade inflationskostnadstrycket som den största risken (upp från 4 % 2022), följt av geopolitik (16 %). Detta är en markant förändring från 2022, där ESG dominerade de upplevda riskerna – 24 % jämfört med 11 % 2023 – eftersom andra faktorer ökat i betydelse.

Sedan invasionen av Ukraina i februari 2022 och införandet av noll-Covid-åtgärder i Kina, har marknaden stått inför ”en perfekt storm av konkurrerande stressfaktorer” som sannolikt inte kommer att försvinna helt under 2023.

Den tredje största huvudvärken hos beslutsfattarna är förväntade kostnadsökningar och höga energikostnader kommer på fjärde plats.

Rapporten noterar dock att antal fusioner och förvärv under det senaste kvartalet varit rekordhögt.