Julen blev inte vad handeln hoppades på

Martin Meissner: Julhandeln blev inte vad handlarna hoppats på. Arkivbild.

Försäljningen föll med 8 procent i kalenderkorrigerade tal under december, jämfört med samma period året innan, enligt färska siffror från Statistiska centralbyrån.

Tyvärr är vi inte förvånade, säger Sofia Larsen.

Hon konstaterar att december 2022 inte blev vad handlarna hade behövt. Svenskarna snålade, och det gör att handeln nu får det allt kämpigare.

Värre innan det blir bättre

Det här sätter bilden, och det kommer att bli värre innan det blir bättre.

Julen, och försäljningen under december, är en av de viktigaste perioderna för handeln. Men i fjol blev det inte den knuff uppåt som julhandeln brukar vara. Reaperioden efter jul blev också längre, eftersom försäljningen inte blev så hög.

Handeln säljer färre varor till lägre marginaler, samtidigt som kostnaderna ökar. Det är en kompott av omständigheter som pressar från olika håll.

Hon konstaterar att handeln är den bransch som märker av lågkonjunkturer först. För butikernas del är den redan här, medan andra branscher fortfarande väntar på att den ska komma.

Vi har mött lågkonjunkturen.

Det oroar henne, för handeln är en av näringslivets största arbetsgivare. Runt 600 000 personer runtom landet arbetar inom handeln, påpekar hon.

Vi har kunnat se att varslen redan har ökat.

Därför tycker Sofia Larsen att det krävs åtgärder från staten sida, och det snabbt. Hon efterlyser konkurrensneutrala stöd, som gör att handelns försäljning kan hållas uppe.

Vissa branscher har det tuffare än andra. Enligt SCB minskade sällanköpshandeln med 10,5 procent. Dagligvaruhandeln klarade sig bättre, där var nedgången 5 procent.

Bred nedgång

Fast Sofia Larsen förklarar att nedgången är bred, även om vissa drabbas hårdare än andra. Svenskarna håller helt enkelt hårdare i sina plånböcker, och det slår rakt över, konstaterar hon.

Frågan är hur det kommer att bli med konkurser inom handeln framöver.

Vi tror på vår bransch. Handlare är ett tufft släkte. Men vi ser nu att annars livskraftiga företag inte klarar sig, säger Sofia Larsen.