Sänkt kreditbetyg för Nigeria

Sunday Alamba AP/TT: Nigeria, med president Muhammadu Buhari, får sänkt kreditbetyg av Moody's.

I korthet innebär beskedet att Moody's ser en ökad risk för att Nigeria ska få betalningsproblem och att landets finansieringsmöjligheter blir dyrare.

Betyget Caa1 är det femte lägsta kreditbetyget Moody's ger innan man konstaterar inställda betalningar.

Enligt Moody's är Nigerias offentliga skuld och underskott – bland annat finansierat av stödköp från Nigerias centralbank – på väg att försämras samtidigt som landet präglas av svaga institutioner och sociala utmaningar.

Utsikterna för landets oljeindustri och finansieringsmöjligheter på den internationella kapitalmarknaden ser samtidigt grumliga ut, skriver ratinginstitutet.

Utsikterna för det nya lägre betyget är stabila, vilket innebär att Moody's inte ser någon omedelbar risk för nya sänkningar i närtid.