Färdigkapad stomme har revolutionerat byggarens vardag

Genom att använda en färdigkapad stomsats sparas värdefull tid genom hela processen – från ritstadiet ända ut på byggplats. Användningsområdet är brett och en färdigkapad stomme kan användas till allt från sidobyggnader som garage och cykelförråd, till villor, grupphusområden och förskolor.

 – Sedan vi började använda färdigkapad stomme har vår byggprocess blivit väldigt mycket mer effektiv, berättar Lukas Hjelm på Lyckebohus. Vi bygger kundunika lösvirkeshus och jag skulle säga att vi sparar 40 timmar på en normal villa genom att använda färdigkapad stomme. Enkelheten med projektering samt montaget på byggplats ser jag som de stora fördelarna.

På byggplats slipper man alla moment som är kopplade till mätning och kapning. Förutom att man sparar värdefull tid så minimeras också riskerna för fel och inte minst blir det tyst och rent på arbetsplatsen.

– Våra snickare har fått en betydligt bättre arbetsmiljö. De upplever att de kan arbeta mycket mer effektivt och att alla moment blir enklare. Vi sparar våra kroppar i och med att vi bara behöver hantera materialet en gång, exempelvis för att reglarna i stommen redan är urjackade för bärlina. Det är ju också mycket bättre för miljön med tanke på att spillet på arbetsplats försvinner.

Matilda Olegård, avdelningschef för konstruktionsavdelningen för färdigkapad stomme på Derome, berättar:

– Vi ritar upp hela stommen med väggar, bjälklag och takstolar. Alla ritningar är dimensionerade och måttsatta för att underlätta för såväl byggaren som för kommunen och även för snickaren som monterar på byggplats.

Som kund kan man välja att få stommarna packade väggvis eller som smartpack – det vill säga att alla reglar med samma mått packas tillsammans.

– Dessutom spårar vi ur hammarband och syll så att det blir tydligt var reglar ska sitta. Sammantaget gör detta att tidsbesparingen blir så pass stor att de flesta kunder som testat en gång nu inte kan tänka sig att bygga på något annat sätt.  

Läs mer om färdigkapad stomme från Derome HÄR!