Ny stambana viktig för Sverige

Ur ett västsvenskt perspektiv är det viktigaste nu att säkerställa att den planerade järnvägen mellan Göteborg och Borås blir av. Foto: Trafikverket

Den planerade höghastighetsjärnvägen behövs av flera skäl — det skriver representanter för Västsvenska Handelskammaren. 

Den planerade höghastighetsjärnvägen behövs för att avlasta de överfulla stambanorna i södra Sverige, för arbetspendlingen mellan flertalet större städer i Götaland och för att transporterera godset till Göteborgs hamn eller Öresundsbron. Därför är det mycket beklagligt att högersidan nu säger nej till satsningen. Anledningen uppges vara att järnvägen är olönsam enligt Trafikverket kalkylmodell. Den är då i gott sällskap. Att i stället bygga ut de befintliga stambanorna är mycket olönsamt enligt samma modell, liksom Norrbottniabanan och Nya Ostkustbanan längs södra Norrlandskusten.

Om kalkylerna ska styra innebär det i princip ett stopp för större järnvägsinvesteringar i hela Sverige, vilket inte är något svenskarna vill. Sedan 90-talet har tågresandet fördubblats men vi har knappt byggt någon ny räls. Därför har vi alla problem med tågtrafiken idag.     

Ur ett västsvenskt perspektiv är det viktigaste nu att säkerställa att den planerade järnvägen mellan Göteborg och Borås trots allt blir av. Göteborg – Borås är Sveriges tredje största pendlingsstråk men ändå saknas en modern dubbelspårig järnväg.

Den sex mil långa tågresan mellan städerna tar idag en timme och 12 minuter. På samma tid hinner man åka Stockholm – Uppsala tur och retur och dessutom ta en kaffe på Pressbyrån. Om den tillträdande regeringen menar allvar med att järnväg i första hand ska byggas där den underlättar för arbetspendling, är det här som spaden först ska ner i marken.

Även om det inte blir någon ny höghastighetsjärnväg måste tågen mellan Göteborg och Borås kunna hålla en hög hastighet med en restid runt 30 minuter. Restiden är helt avgörande för viljan att pendla och möjligheten att binda ihop Västsveriges två största städer och arbetsmarknader, vilket i sin tur leder till fler jobb och ökad tillväxt. 

Mellan Göteborg och Borås ligger Sveriges näst största flygplats, Landvetter, som även är en snabbt växande arbetsplats. Inom några år beräknas 14 000 personer arbeta i området. Idag står Landvetter flygplats utan attraktiva kollektivtrafikförbindelser. Det västsvenska näringslivet verkar på en internationell marknad med kunder och leverantörer över hela världen. Att snabbt kunna ta sig till och från Landvetter och vidare ut i världen är viktigt för företagens konkurrenskraft och Göteborgs attraktionskraft. Tåget mellan Göteborg och Borås, med ett stopp vid Landvetter flygplats är centralt för regionens fortsatta utveckling.  

Västsverige är just nu loket i Sveriges tillväxt och industrins gröna omställning. Här görs stora investeringar där den största utmaningen för företagen är att hitta rätt kompetens. Om de planerade järnvägssatsningarna i Västsverige stoppas, riskerar de andra satsningarna att bromsas, då det helt enkelt försvårar företagens kompetensförsörjning. Och det måste den tillträdande regeringen undvika."  

Johan Trouvé, vd för Västsvenska Handelskammaren 
Markus Ottemark, ansvarig för infrastrukturfrågor hos Västsvenska Handelskammaren