Det svenska logtech-undret

Einride var först i världen med att testköra förarlösa ellastbilar på allmän väg 2019. BILD: EINRIDE

Svenska startupföretag inom transport och logistik, som Einride, Budbee och Instabox, har skördat stora framgångar och Sverige hamnade 2021 på en fjärdeplats i Europa när det gäller riskkapitalinvesteringar inom logistik och e-handel. Vad beror framgångarna på? Flera saker, om man får tro den expertpanel som Logistik & Transport samlat ihop för att diskutera det svenska ”logtech-undret”.

TEXT: SIMON MATTHIS

bild
Instabox lyftes fram som exempel på det svenska logtech-undret. FOTO: INSTABOX

I fjol samlade logistikföretag in nära fem miljarder kronor i riskkapital och hittills i år handlar det om tre miljarder. Pengarna går främst till startup-företag inom digitalisering av logistikkedjan samt elektrifierade och autonoma fordon. Och det är inom vägtransporter som innovationskraften är som störst i Sverige, medan andra länder satsar på mer drönarteknik till  exempel. Det menar Tom Andersson, utredare på Trafikanalys och en av talarna på Logistik & Transport. Enligt honom finns goda skäl att tala om ett verkligt svenskt  logtechunder, eftersom stora summor investeras i sektorn och dessutom är patentsidan stark i landet inom både logistik och fordonsteknik.

Exportsuccé

Företag som Instabox och Budbee, som byggt upp en egen paket-infrastruktur med egna  terminaler, paketskåp och fordon, håller nu också på att bli en exportsuccé. Dels i övriga Norden, dels i Tyskland, Belgien och Nederländerna. 

Tom Andersson ser flera orsaker bakom logtechframgångarna. Förutom det faktum att Sverige har en lång tradition av att ha många exportföretag pekar han på att det finns en lång ingenjörstradition i Sverige, vilken i kombination med platta företagsorganisationer verkar stimulera till innovationer och entreprenörskap. Men det kan finnas ytterligare förklaringar. 

Viktigt vara först

Sverige är notoriskt känt för att vara ett land av så kallade ”early adopters”, snabba på att anamma nya trender och tekniker, och på Logistik & Transports seminarium om logtech lyftes det fram att det i Sverige är viktigt att vara först. 

– Vi gillar att vara först och det gör oss till ett bra innovationsland, föreslog någon. 

Därtill kommer den digitala mognaden i Sverige. Bredden i den digitala mognaden kan utnyttjas som möjliggörare för innovationer. 

– Våra myndigheter stöttar startupföretag och det är hyfsat enkelt att få startkapital för innovationsprojekt, sade Tom Andersson. 

Det poängterades också att ett särdrag för länder med mycket innovationer, som Sverige, Schweiz och Tyskland, är att man satsar mycket på grundforskning, vilket leder till en balanserad riskhantering. 

Einride

Ett av de högst värderade unga logtech-bolagen är Einride, känt för sin elektrifierade, autonoma lastbil vilken var först i världen med att köra förarlöst 2019.  
Per-Olov Arnäs, ansvarig för logis-tikstrategi på  Einride, talade på temat ”Elektrifiering och automatiseringslutet på 100 år av förenkling”. 

Per-Olof Arnäs förde fram en ganska originell teori om transportbranschens historia, i synnerhet lastbilstransporter.

– För 100 år sedan kom den första lastbilen och den bygger på  förenkling (”simplification”), och för 60 år sedan kom containern, sade han och lät underförstå att det på mycket lång tid inte hänt mycket inom branschen. 

Komplexiteten är för stor

Eldrift i tunga transporter ställer helt nya krav, som dieseldrivna lastbilar inte behövde uppfylla.

– Ellastbilar som kan ta lika mycket last och köra lika länge finns inte, slog Per-Olof Arnäs fast. 

Enligt honom står därför branschen nu inför ett stort skifte, då den måste sluta med förenkling och anamma en större komplexitet och digitala arbetssätt. Men detta skifte är också fullt möjligt.

– Det är idag möjligt att fatta väldigt informerade beslut, men jag talar inte om traditionell ruttplanering. Man kan inte byta ut enskilda komponenter i systemet – komplexiteten är för stor. Man måste byta ut hela systemet.

Mer volatila bränslekostnader Han betonade att Einride gör just det, på ett ”smart” sätt. Symptomatiskt ser inte Per-Olov Arnös företaget heller ett transportföretag utan ett techföretag, med en digital plattform. 

Med elektrifieringen av tunga transporter påverkas inte bara for-donens räckvidd, utan det medför också mer volatila bränslekostnader eftersom elpriserna varierar myck-et mer än dieselpriserna. Vilket kan leda till att transportnoder och terminaler etableras på nya ställen. Med elektrifieringen av transport-systemet följer en förändring av hela infrastrukturen, enligt Einride.

bild
Per-Olov Arnäs, ansvarig för logistikstrategi på Einride, talade på temat ”Elektrifiering och automatisering - slutet på 100 år av förenkling”. BILD: EINRIDE

Automatisering 

Per-Olof Arnäs berörde också autonoma fordon och passade på att raljera över Elon Musks vidlyftiga löften om förarlösa taxibilar som kör en hem, vart man vill, på natten. Han tror inte på 100 procent förarlös drift utan ser framför sig system där en fjärroperatör kan gå in och ta över driften av en eller flera lastbilar.

Han framhöll också att automatisering av tunga transporter ska prioriteras där det finns stora flöden.