Rekordår för Axel Johnson

Claudio Bresciani / TT: Axel Johnson-imperiet, med livsmedelskoncernen Axfood i portföljen, redovisar rekordresultat för 2022. Arkivbild

"Vi är stolta över att kunna summera ytterligare ett historiskt starkt år präglat av tillväxt, rekordresultat och fortsatt utveckling av våra verksamheter", skriver vd Mia Brunell Livfors i en kommentar.

I börsnoterade Axfood – med matkedjorna Willys och Hemköp i portföljen – äger Axel Johnson drygt hälften av aktierna.

"På en dagligvarumarknad präglad av inflation, volymtapp och pressade marginaler har fler kunder än någonsin hittat till Willys kvalitativa lågpriserbjudande", skriver Brunell Livfors.

Bokslutet visar att den dramatiska inflationen och räntelyftet pressar marginalerna. Räntabiliteten på sysselsatt kapital – ett avkastningsmått – föll till 8 procent, ned från 15 procent 2021. Och resultatet efter skatt för Axel Johnson halveras nästan till 1,2 miljarder från 2,4 miljarder 2021.

Av bokslutet för 2022 framgår även att antalet anställda lyfte tydligt i imperiet, till i genomsnitt 25 546 personer. Under 2021 låg antalet anställda i genomsnitt på 24 001 personer.

Axel Johnson är enligt bokslutet inne på sitt 150:e år och ägs av Antonia Ax:son Johnson med familj.