Utlåningstillväxten fortsätter nedåt

Fredrik Sandberg/TT: Lånefesten bromsar in rejält till följd av högre räntor. Arkivbild

Februari blev därmed tionden månaden i rad med minskad utlåningstillväxt i svensk ekonomi. I januari låg ökningstakten på 3,2 procent.

Det mesta, 83 procent av utlåningen till hushåll, handlar om bolån. Där låg tillväxttakten på 3,3 procent i februari. Konsumtionslånen ökade med 2,4 procent.

Kraftiga prisfall på bostäder och minskade försäljningsvolymer på bostadsmarknaden i inflations- och räntefrossan bidrar till utvecklingen.

"Den genomsnittliga räntan på hushållens nya avtal för bostadslån var 3,78 procent. Den genomsnittliga räntan för rörliga bostadslån var 3,77 procent, det högst observerade värdet sedan maj 2012", skriver SCB.

"Räntan på nya avtal för hushållens bostadslån med bindningstider mellan 1 och 5 år var i genomsnitt 3,82 procent. Samma ränta i februari 2022 var 1,61 procent", fortsätter SCB.