Saudisk bankchef avgår efter Credit Suisse

Ennio Leanza AP/TT: Den tidigare storägaren Saudi National Banks ordförande lämnar sitt uppdrag efter den senaste tidens dramatiska turer kring Credit Suisse. Arkivbild.

Den saudiska banken Saudi National Banks ordförande Ammar Alkhudairy får sparken i kölvattnet av bankens stora förluster efter turerna kring Credit Suisse.

Alkhudairy ersätts av koncernchefen Saeed Al Ghamdi, enligt banken.

Den petade ordföranden skapade en kurskollaps för Credit Suisse sedan han i en tv-intervju klargjort att det inte var aktuellt att gå in med med pengar i Credit Suisse för att undsätta banken – som hamnade i en förtroendekris efter en rad uppmärksammade bankrusningar i USA i början av mars.

Saudi National Bank ägde precis under 10 procent av aktierna i Credit Suisse och enligt Alkhudairy var det inte möjligt att öka ägandet på grund av regelverket kring ägande.

Efter kurskollapsen köptes till slut Credit Suisse av konkurrenten UBS till ett rabatterat pris och med skuldnedskrivningar och likviditetsgarantier från den schweiziska staten.