Regeringen möblerar om i Vattenfalls styrelse

Tomas Kåberger. Foto: Vattenfall

Regeringen föreslår flera förändringar i Vattenfalls styrelse. Bland annat petas Tomas Kåberger, en varm anhängare av vindkraftsutbyggnaden och lika engagerad kärnkraftsmotståndare. Viktoria Bergman nomineras inte heller till omval. Flera kärnkraftskritiska röster ryker.

I stället vill regeringen få in Ingemar Engkvist, Per Lindberg och Carola Puusteli i styrelsen för Vattenfall. Ordförande Mats Granryd föreslås bli omvald.

Dessutom får Ann Carlsson, Håkan Erixon, Daniel Kristiansson och Fredrik Rystedt förnyat förtroende från regeringen.

Flera av dem som nu får lämna Vattenfall valdes in  i samband med maktskiftet 2014, då statsminister Stefan Löfven ville styra om energipolitiken med inriktning mot förnybara energikällor.

”Regeringens ambition är att Vattenfall i framtiden ska spela en viktig roll för att Sverige återigen kan få en stabil, robust och planerbar elförsörjning. Därför nominerar regeringen en styrelse med tre nya ledamöter för att stärka bolagets förutsättningar, rusta Vattenfall som bolag och ta viktiga steg för mer kärnkraft”, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M) i ett uttalande.

SD har direkt påverkat besluten kring Vattenfalls styrelse genom den styrgrupp som regeringen tillsatte där SD ingår.