KRÖNIKA- EUs gröna bilverkstad

foto: Wikimedia commons/Lars Göran Lindgren

Av Sven Olof Andersson Hederoth

Europeiska Unionen har i sin allsmäktiga vishet nu beslutat att fossilbilar ska vara förbjudna 2035 till förmån för utsläppsfria. Det här ger upphov till flera funderingar:

  1. Vilka bilar ska få finnas efter 2035? Är elbilar godkända? Elbilar är ju inte alls utsläppsfria, de är behäftade med stora utsläpp under tillverkningsprocessen, särskilt kinesiska batterier. Vi i Sverige har stora förhoppningar att Northvolt & Co ska ta över den biten, i vilket fall batterierna är grönare än kinesiska. Men om de tillverkas i Tyskland är belastningen nästan lika hög som i Kina. Många oklarheter här.
  2. Om man antar att EU tänker tillåta elbilar (det låter så) så undrar man varifrån alla de material som ingår i ett bilbatteri ska komma ifrån. Utvinningen av sådana måste mångfaldigas på 12 år och då pratar vi gruvdrift i en skala som överträffar det mesta. Gruvdrift för också med sig CO2-utsläpp, och en hel massa andra miljöproblem.
  3. Var ska all el komma ifrån? För att driva alla dessa elfordon behövs el motsvarande åtminstone 100 kärnkraftverk. I Europa. Om inte det händer (och det är i sanning en Herkuleansk uppgift), så kommer efterfrågan på el att överstiga tillgången. Vad gör det med elpriset? Om det inte blir kärnkraftverk, vad blir det då? I Tyskland verkar det bli naturgas och kolkraft. I så fall är ju hela koldioxidfördelen med elbilar borta, i alla fall i EUs största land.
  4. Vad kommer det hela att kosta? Det säljs ca 20 miljoner bilar i Europa per år. Då uppstår i konsumentledet en extra kostnad om 20 miljoner bilar x 100’000 kr högre pris för en elbil. Det innebär en extra belastning på de europeiska hushållen om svindlande SEK 2000 miljarder per år från 2035. Tillkommer kostnader för laddstolpar. Om man räknar med att bygga en laddstolpe för varje bil som säljs så tillkommer 20 000 per bil, totalt 400 miljarder till per år. Ökad elproduktionskapacitet:Om man bygger 100 kärnkraftverk på 10 år så innebär det 500 miljarder per år. Minst. Förstärkning av elnät: Svårbedömt, men att det blir stora summor även där är helt klart. Min hjärnas aritmetiska förmåga stannar där någonstans. Siffrorna ger mig andnöd även om det ska fördelas på många människor.
  5. För att kunna ladda alla elbilar i Europa så måste laddinfrastrukturen förbättras. Laddstolpar måste upp i princip vid varje parkeringsplats i innerstäderna. I förorterna ska flerfamiljshusen få laddstolpar till hundratals familjer. Att sätta ner en stolpe i marken och ansluta den är kanske inte det svåraste men för stora kluster måste elnätet förstärkas/byggas om. Vid de stora vägarna måste rastplatser (mackar) byggas om för att ha plats för hundratals bilar som väntar på att få sina bilar laddade. Idag tar det 1-1.5 minuter att tanka 50 liter bensin. Att ladda en elbil tar 30-60 minuter. För att uppnå samma kapacitet som en ”fossilmack” kommer det att behövas hundratals laddstationer vid varje mack. Om man vill ha snabbladdning (50 kW) kan det behövas strömförsörjning till varje sådan anläggning om 5 MW eller mer.
  6. Om det visar sig att elbilar var en omöjlighet, vilket jag tror ligger i farans riktning, kommer man att vilja gå tillbaka till förbränningsmotorn i en eller annan form. Då har vi missat 12 år av motorutveckling och dessutom har europeiska fabriker lagts ner och kunnandet är borta. Då tvingas vi köpa bilar från Kina! Det här påminner inte så lite om Sveriges situation med avseende på kärnkraften efter folkomröstningen och tankelagen. Jovisst, kärnkraften skulle vara avvecklad till 2010, men det gick inte. Däremot lyckades man avveckla den svenska kärnkraftsindustrin och nästa reaktor lär bli en utländsk.

Det hade varit så oändligt mycket klokare att planera för en gradvis omställning. Redan idag rullar det många elbilar på våra vägar. Det verkar som om folk gärna köper dem så problemet hade kanske löst sig av sig självt? Med en gradvis utfasning hade biltillverkarna själva kunnat bedöma hur länge man vill hålla fast vid sina traditionella produkter. Troligen skulle förbränningsmotorn även i framtiden ha en nischplats, till exempel för bilar i kallt klimat och för glest befolkade områden.

Kommer elbilarna att bli billigare? Många spekulerar i det och det är fullt möjligt. En elbil förefaller vara en betydligt enklare produkt än en fossilbil och det borde finnas utrymme för lägre tillverkningskostnader. Men det är mycket som ska klaffa för att det här ska lyckas, batterierna och de mineraler som ingår, elen, laddinfrastrukturen. Kanske kommer det några stora genombrott som löser problemen. Låt oss hoppas det.