Mångmiljardsmäll för SBB

Anders Wiklund/TT: Fastighetsbolaget SBB, med grundare och vd Ilija Batljan, rapporterar kvartalsresultat. Arkivbild

Ilija Batljan har enligt kvartalsrapporten inte gett upp hoppet om att få höjt kreditbetyg från ratinginstituten.

"Vårt fokus på en starkare rating och lägre skuldsättning fortsätter. Vi kommer under de närmaste sex månaderna att reducera våra skulder genom likviditet från försäljningar och den planerade företrädesemissionen", skriver han in en kommentar.

Resultatet tyngs av nedskrivningar

I delårsrapporten för första kvartalet redovisar SBB en förlust före skatt på 3 959 miljoner kronor, vilket kan jämföras med en vinst på 3 472 miljoner kronor ett år tidigare.

Resultatet tyngs av nedskrivningar av värdet på fastigheter på 2 332 miljoner kronor och nedskrivningar av värdet på finansiella instrument med 1 199 miljoner kronor.

Analytiker hade i snitt räknat med en förlust före skatt på cirka 984 miljoner kronor, enligt en sammanställning av prognoser gjord av nyhetsbyrån Bloomberg.

Hyresintäkterna sjönk till 1 725 miljoner kronor, från 1 831 miljoner. Snittprognosen för hyresintäkterna låg på 1 710 miljoner kronor.

Förvaltningsresultatet för årets första kvartal krympte ihop till 187 miljoner. Det kan jämföras med 1 326 miljoner under motsvarande kvartal ett år tidigare.

Inför delårsrapporten har SBB:s styrelse flaggat för att man vill stärka balansräkningen med en nyemission.

"Företrädesemissionen sker i syfte att sänka bolagets skuldsättning och avses beslutas om under andra kvartalet 2023 med stöd av det bemyndigandet som är föreslaget att antas vid årsstämman den 28 april 2023", skriver SBB.

Åtaganden från storägare

Styrelsen föreslår att emissionen ska genomföras under innevarande kvartal och storägare – däribland Ilija Batljan – har inför detta åtagit sig att teckna de nya så kallade D-aktierna för sammanlagt 430 miljoner kronor.

Men enligt SBB kommer samtliga aktieägare, oavsett vilket aktieslag de innehar, att ha företrädesrätt att teckna de nya stamaktierna i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen.

SBB tillhör en grupp fastighetsbolag som under det gångna året pressats hårt av högre ränteläge och stora fall för fastighetsvärden. På ett år har aktien fallit över 50 procent.