Vinstras för SCA

Pontus Lundahl / TT: Skogsbolaget SCA rapporterar resultat för första kvartalet. Arkivbild

Skogsbolaget SCA redovisar en vinst före skatt på 1 537 miljoner kronor för första kvartalet 2023. Det kan jämföras med vinsten på 2 208 miljoner kronor motsvarande period 2022.

Omsättningen sjönk 4 procent till 4 813 miljoner kronor, jämfört med 5 015 miljoner kronor ett år tidigare.

"Minskningen relaterade främst till lägre försäljningspriser inom sågade trävaror och containerboard", skriver SCA i rapporten.

Resultatet tyngs av av- och nedskrivningar på 459 miljoner kronor.