Swedavia utvecklar Cargo City på Arlanda - söker långsiktiga partners

Bild: Swedavia.

I nära anslutning till terminalerna på Stockholm Arlanda Airport utvecklas Cargo City - ett nytt centrum för flygfrakt, logistik och industri. Ett markområde om totalt 144 400 kvm som ska utvecklas och nu söker Swedavia en eller flera partners för långsiktiga samarbeten.

Det byggs för fullt på Stockholm Arlanda Airport. Under sommaren 2023 kommer en ny säkerhetskontroll att öppna i Terminal 5 och till hösten börjar den nya Marknadsplatsen att öppna –den största kommersiella satsningen någonsin på Arlanda.

I de sydvästra delarna av flygplatsen växer Cargo City fram, som ska bli ett nytt centrum för flygfrakt, logistik och industri. Med en kilometer till Sveriges största flygplats samt god tillgänglighet till transportvägar på marken så är det en bra placering för företag som är i behov av effektiva lokaler och anläggningar.

I samband med detta söker Swedavias fastighetsben Real Estate en eller flera partners som, tillsammans med Real Estate, vill utveckla ett markområde omfattande cirka 144 400 kvm och med en uppskattad byggrätt om cirka 58 000 kvm BTA. Man söker i första hand en eller flera partners för långsiktiga arbeten i ett eller flera JV-bolag.

- Arlandaområdet har blivit en utav de viktigaste utvecklingsområdena för industri och logistik i Stockholmsregionen. Vi tycker att det är spännande att nu kunna erbjuda den här möjligheten till samarbete och partnerskap för ett så pass stort område i Airport City Stockholm och ser fram mot många intressanta affärsförslag, säger Stefan Stenberg, VD på Real Estate i pressmeddelandet.