Lägsta elpriset i syd sedan sommaren 2021

Janerik Henriksson/TT: Dags betala aprilfakturan. Arkivbild.

Det är kanske dags att betala elräkningen igen, för april denna gång. Under Valborg rasar priset ordentligt, till 27 öre per kilowattimme (kWh) i norr och 45 öre längst i söder.

Det sammantaget gör att det genomsnittliga aprilpriset i Sydsverige (elområde 4) landade på 74 öre per kWh, enligt elbörsen Nord Pool. Det är det lägsta elpriset sedan juli 2021. I elområde 3, norra Götaland och Svealand, blev aprilpriset 69 öre/kWh, det lägsta sedan oktober 2021.

Men i Norrland, prisområde 1 och 2, blev april inte alls en särskilt billig månad, historiskt sett. Snittpriset på 66 öre är snarare högt för att vara där.

Mindre skillnader

Dagarna med priser över en krona har varit relativt få, närmare bestämt sju till antalet under april, varav de sista i slutet av månaden. Detta förmodligen som en konsekvens av att två reaktorer vid Forsmarks kärnkraftverk temporärt slogs ut av en kortslutning norr om Stockholm. På lördagen är båda reaktorerna påkopplade till elnätet igen.

Under de senaste månaderna har prisskillnaderna mellan norr och söder krympt ihop, bland annat som en effekt av bättre överföringskapacitet i elnäten, men också som en följd av att priserna på kontinenten inte är lika höga lägre. Därmed blir smittoeffekten på södra Sverige mindre.

Månadspriset är för den stora massan av hushåll det mest väsentliga. Över hälften av svenskarna har rörligt elpris kopplat till snittpriset över en månad.

Ser gynnsamt ut

Även för resten av året ser prisbilden relativt gynnsam ut, om man ska tro handeln med elkontrakt för framtiden. I nuläget pekar dessa så kallade terminskontrakt på att elpriset i Norden ligger strax över 50 öre under tredje kvartalet och 85-90 öre under fjärde kvartalet i år, med vissa variationer mellan olika regioner.

Ovanpå Nord Pools börspris tillkommer elbolagens påslag, elskatt, moms och elnätsavgift på i storleksordningen 1–1:50 kronor per kWh.