V: Ge staten förtur att köpa SBB:s fastigheter

Johan Nilsson/TT: Vänsterpartiet vill utreda förköpsrätt på fastigheter. Arkivbild.

Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar och ekonomisk-politiske talesperson Ali Esbati anser att staten kan komma att behöva ta över delar av bolaget SBB:s fastigheter. Krisande och högt skuldsatta SBB har specialiserat sig på att hyra ut fastigheter till offentlig sektor, inklusive sådana som är säkerhetspolitiskt viktiga.

Vänsterpartiet vill utreda huruvida staten bör ges förköpsrätt på sådana fastigheter, bland annat för att undvika att de köps upp av främmande makt eller av "säkerhetspolitiskt skadliga" aktörer.

"Staten behöver nu agera. Men den bör inte gå in på fastighetsmarknaden som budgivare på SBB:s fastigheter. Det skulle bara trissa upp priset och i praktiken rädda SBB:s ägare från krisen".

Partiet anser att staten ska ges möjligheten att köpa fastigheter – före en eventuell budgivning som driver upp priset.

"En förköpsrätt kan liknas vid den hembudsrätt som i dag finns för hyresgäster som bildar bostadsrättsförening. Om fastighetsägaren (hyresvärden) vill sälja fastigheten kan föreningen anmäla till Lantmäteriet att de vill köpa denna och får då förköpsrätt."