Lastbil på el kan bli billigare än med diesel

Johan Nilsson/TT: Även tunga transporter kan bli lönsamma med eldrift enligt en studie. Arkivbild.

Att elektrifiera transportsektorn har länge pekats ut som ett viktigt led i att nå klimatmålen. Enligt en studie från Chalmers kan det dessutom vara kostnadseffektivt, även för tunga transporter på längre sträckor.

Johannes Karlsson, doktorand i reglerteknik på Chalmers, hoppas att studien ska sporra fler åkerier och tillverkare att våga satsa på ellastbilar.

Jag blev lite förvånad, för det finns en allmän uppfattning om att det är dyrt att köra tunga transporter på el. Men studien visar att det inte är så, säger han.

Studien bygger på data från ett åkeri i Helsingborg och ett scenario där tunga lastbilar körs till Stockholm och tillbaka.

Utmaningen är att längre sträckor kräver större batterier, vilket minskar lastkapaciteten. Men trots att forskarna räknat med ett relativt lågt dieselpris, kan eldriften löna sig även för tunga transporter enligt studien.

Det ligger förstås en massa antaganden bakom, till exempel att man kan utnyttja de obligatoriska rasterna för att ladda och andra tider som fordonet ändå står still, säger Johannes Karlsson.

Men vi tror ändå att det är realistiskt att elektrifiera de här transporterna på ett kostnadseffektivt sätt.