Elkris ska dämpas – Öresundsverket återstartas

Johan Nilsson / TT: Öresundsverket i Malmö ska återstartas 2025. Arkivbild.
Johan Hallnäs/TT: Öresundsverket producerar el och värme från fossil naturgas.

Turerna kring Öresundsverket har varit många. Och när elen har behövts som mest de senaste två åren har det stått nedstängt.

Ägaren Sydkraft sålde anläggningen och hade planerat att plocka ner den i sina beståndsdelar för export. Innan kraftvärmeverket lades i malpåse 2018, då som en effekt av alldeles för låga elpriser för att få lönsamhet, men även en sista gång 2019, ville Sydkraft att Svenska kraftnät skulle ge verket ställning som beredskapsanläggning, men myndigheten nobbade.

Försämrat läge

Nu ändrar sig alltså Svenska kraftnät.

TT: Varför då?

Det säkerhetspolitiska läget har allvarligt försämrats. Behovet har helt enkelt ökat, säger Ann-Sofie Fahlgren, enhetschef Elberedskap på Svenska kraftnät.

TT: Har de höga elpriserna haft någon betydelse?

Nej, det har inte spelat någon roll.

Det myndigheten nu gör är att beordra Sydkraft, som ingår i den tyska koncernen Uniper, att återställa Öresundsverket. Det ska stå i beredskap för så kallad ö-drift, det vill säga se till så att Malmö är så pass självförsörjande på el att de samhällsviktiga funktionerna kan säkras. Även de andra två storstäderna Stockholm och Göteborg kan redan i dag köras i ö-drift.

För det får ägaren 1,1 miljarder kronor. Det ska täcka återställandet av anläggningen och ersättning för att hålla anläggningen i beredskap i fem år från 2025.

Sydkraft måste också häva affären med köparen, något som eventuellt kan leda till skadestånd. Det är inget som Svenska kraftnät har avsatt några pengar för i nuläget, för att kanske behöva ersätta Sydkraft.

Det får vi ta ställning till då, säger Ann-Sofie Fahlgren.

Kan sälja el

Sydkraft har i ett yttrande svarat Svenska kraftnät, mest av faktakaraktär. Några invändningar på ersättningen har de inte framfört, enligt henne.

Det blir även fritt fram för Sydkraft att köra Öresundsverket på helt kommersiell basis, att sälja el till den vanliga elmarknaden, något som säkerligen vore önskvärt för hushåll och företag i Skåneregionen.

Det är upp till ägarna, säger Ann-Sofie Fahlgren.

Eventuella priseffekter av det är inget som myndigheten har räknat på. Men mer elproduktion i det el-fattiga Skåne borde ge en lindring.

Om Sydkraft väljer att köra anläggningen kontinuerligt kommer den ersättning bolaget får från Svenska kraftnät att räknas av från intäkterna för den sålda elen.

Anläggningens bränsle består av fossil naturgas, men det är inget som Svenska kraftnät lägger sig i.