SD backar – kan gå med på höjd pensionsålder

Henrik Montgomery/TT: Sverigedemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Oscar Sjöstedt. Arkivbild.

Jag har fått positiva besked att det går att hitta lösningar om det finns en politisk vilja, utan att bryta mot principerna (för pensionsöverenskommelsen reds anm), säger Oscar Sjöstedt, ekonomisk politisk talesperson för SD efter samtal med regeringen.

SD har bland annat varit mycket kritiskt till principen att ålder för pensionering ska styras av det som kallas riktålder, ett värde som stegvis ska följa med medellivslängden uppåt i åldrarna.

Riktåldern styr, till exempel, när det tidigast går att få garantipension och när man tidigast kan gå i pension.

Stått utanför

SD står i dag utanför den grupp av fem partier i riksdagen som enades om det nya pensionssystemet på 1990-talet men vill nu ta steget in. Oscar Sjöstedt säger att partiet accepterar överenskommelsen och de principer den bygger på. Det hindrar inte att partiet vill se ändringar, men den kampen kan föras inom pensionsgruppen, enligt partiet.

I gruppen sitter Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Miljöpartiet hade under sin tid i regeringen, mellan 2014 och 2021, en plats och satt med och lyssnade. MP har en stående inträdesansökan.

Vänsterpartiet har hela tiden stått utanför och liksom SD varit mycket kritiskt till pensionsgruppen. SD satt inte i riksdagen när överenskommelsen slöts

Haft samtal

I veckan hade de fem grundarpartierna ett möte om formerna för arbetet framöver och om gruppen ska utvidgas. Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) har sedan valet haft samtal med partierna utanför gruppen och vill bjuda in alla som ställer upp på överenskommelsen och dess principer och som vill vårda systemet.

Pensionsgruppen har inte fungerat särskilt väl de senaste åren, det har varit kortsiktiga populistiska utspel och pensionsfrågorna har utnyttjats som slagträ i valdebatten, säger Anna Tenje.

Hon hoppas på svar och beslut om gruppens sammansättning före sommaren. Det gäller både att de som ingår fortsatt är överens om grunderna och om fler ska bli medlemmar.

Det är oerhört viktigt att fler partier tar ansvar, att fler ställer sig bakom och är villiga att vårda, värna och utveckla det pensionssystem vi har, säger Tenje.

S skeptiska

Socialdemokraterna är inte övertygade om att det bästa är att ta in fler partier i gruppen.

Vi tror inte att det nödvändigtvis blir enklare att komma överens om fler kommer in, speciellt inte partier som tidigare haft ganska stora invändningar mot initiativ vi har tagit, säger Teresa Carvalho, som företräder S i gruppen.

Men det viktigaste för oss vi kommer vidare och slutför överenskommelsen från 2017 och håller fokus på höjda pensioner, säger hon.

Hon syftar särskilt på frågan om en höjning av avgiften till systemet som arbetsgivarna betalar, som enligt S borde vara högre än vad den är om överenskommelsen ska följas.