Sveriges handel med Ryssland snart helt strypt

Tibor Olah/AP/TT: Länder som är beroende av fossil energi från Ryssland har haft svårt att strama åt handeln trots invasionskriget mot Ukraina. Arkivbild

Sveriges import från Ryssland har minskat med 90 procent i årstakt, från 2,3 miljarder euro till 240 miljoner euro, efter det att ryska styrkor inledde storinvasionen av Ukraina i fjol, skriver Kommerskollegium i en färsk rapport.

"Sedan krigets start har importen har gått ner månad för månad och är snart helt utraderad om trenden fortsätter", skriver handelsmyndigheten.

Tolv har ökat importen

Sverige är med den kraftiga inbromsningen av import från Ryssland det EU-land som procentuellt har minskat handeln mest med landet efter februari 2022 – även om man räknar bort olja och gas.

"En majoritet av EU:s medlemsländer har minskat importen, men tolv länder har ökat sin import sedan krigsutbrottet", skriver Kommerskollegium.

Prisökningar på olja och gas och att vissa EU-länder är beroende av leveranser av fossila råvaror från Ryssland ges som viktiga förklaringar.

"Utöver detta har länderna haft olika svårt att byta leverantörer även för andra varor och väljer därför att fortsätta importera ryska varor som inte omfattas av sanktionerna. Det är också tänkbart att trycket att begränsa handel med Ryssland skiljer sig åt mellan EU-länderna", skriver Kommerskollegium.

Exporterade 48 miljarder euro

När det gäller varuexporten till Ryssland har den för svensk del fallit 65 procent till 0,8 miljarder euro, mot 2,3 miljarder före Ukrainakriget.

Slår man samman samtliga 27 EU-länder uppgick importen från Ryssland under mätperioden (mars 2022–februari 2023) till 176 miljarder euro. Det kan jämföras med 185 miljarder under ettårsperioden mars 2021–februari 2022.

För EU som helhet har exporten till Ryssland fallit till 48 miljarder euro, ned från 91 miljarder.