Clas Ohlson lanserar nya sparåtgärder

Henrik Montgomery/TT: Clas Ohlson rapporterar bokslut. Arkivbild

"I den löpande verksamheten har vi under kvartalet lyckats balansera produktmix och pris men, som tidigare, har höga inköps- och transportkostnader och en svag svensk krona påverkat bruttomarginalen negativt", skriver vd Kristofer Tonström i en kommentar.

"En ny, för oss negativ, faktor är att den norska kronan försvagats avsevärt sedan årsskiftet", tillägger han.

Något bättre marginal

Han tillägger att rörelsemarginalen för kvartalet var något bättre jämfört med samma period föregående år men lägre för helåret.

Clas Ohlson redovisar en rörelseförlust på sju miljoner kronor för det fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret, avslutat i april. Under motsvarande period ett år tidigare låg resultatet på minus 10 miljoner och analytiker hade räknat med en förlust på 38,4 miljoner kronor, enligt en sammanställning av prognoser gjord av Bloomberg.

Försäljningen under kvartalet uppgick till 1 776 miljoner, mot 1 780 miljoner ett år tidigare.

Nytt besparingsprogram

Det lanseras dessutom ett nytt besparingsprogram i rapporten, med sikte på att dra ned antalet tjänstemän med 75 jobb och fasa ut ett it-system. Åtgärderna väntas medföra engångskostnader på cirka 180 miljoner kronor och resultera i besparingar på cirka 100 miljoner kronor per år.

Styrelsen föreslår en utdelning på 1:50 kronor per aktie. Det kan jämföras med en utdelning på totalt 13 kronor per aktie ett år tidigare – där det ingick en extra utdelning på 6:25 kronor per aktie.

Clas Ohlsons aktie har sedan årsskiftet gått upp drygt 10 procent – en viss återhämtning efter fjolårets kursfall på 37,8 procent.