Hovrätten friar Dan Olofsson i insidermål

Johan Nilsson/TT: Båda näringslivsprofilerna, Percy Nilsson och Dan Olofsson, frias från insidermål. Arkivbild.

Svea hovrätt friar näringslivsprofilerna Percy Nilsson och Dan Olofsson från insiderbrott i samband med försäljningen av fastighetsbolaget Victoria Park.

I Dan Olofssons fall så ändrar alltså hovrätten tingsrättens tidigare dom där han fälldes för att ha röjt insiderinformation.

I det uppmärksammade sms:et som Olofsson ska ha skickat till Percy Nilsson stod:

"Hej Percy. Kommer ett bud i morgon på Victoria Park på 38 kr. Insiderinformation således som får hanteras varsamt. Jag har accepterat detta bud men inte det tidigare från Starwood. Dan".

Men Percy Nilsson ska i tingsrätten ha sagt att han sällan köper aktier och inte efter någons köpråd, och att han inte påverkats av informationen i det aktuella fallet.

"Vad gäller den person som hovrätten frikänt från obehörigt röjande av insiderinformation har det visserligen objektivt sett varit fråga om ett röjandebrott, men åklagaren har enligt hovrätten inte bevisat att personen haft uppsåt", säger hovrättsrådet Claes Lewenhaupt i ett pressmeddelande.

De aktuella aktieköpen gjordes 2018.