Digitala stämmor kan snart bli verklighet

Lars Schröder/TT: Justitieminister Gunnar Strömmer (M) vill göra det lättare för bolag att hålla stämmor digitalt. Arkivbild.

Det bör vara upp till de enskilda bolagen och föreningarna att själva avgöra vilken mötesform som lämpar sig bäst för dem. Det är hög tid att den här lagstiftningen moderniseras och inte längre står i vägen för detta, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M) i ett pressmeddelande.

Digitala stämmor blev möjliga under pandemin, men lagstiftningen upphörde att gälla vid slutet av 2022. Förslaget som presenteras innebär att möjligheten till att hålla digitala stämmor blir permanent.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.