Checklista: tänk på detta när du köper skyddsskor

Idag finns det många arbeten som har en höjd risk för fysiska skador. Hur kan man göra för att undvika dessa skador? Jo, genom att använda bland annat rätt slags klädsel, skyddsskor, redskap och annan skyddsutrustning kan man minska eller till och med helt eliminera riskerna. 

Vid fysiskt arbete är fötterna ett av de viktigaste arbetsredskapen. Därför är en av de mest grundläggande skyddsutrustningarna som ofta behövs vid fotarbete förstås: skydd för fötterna.  

Skyddskor från Engelbert Strauss är ett bra exempel på skyddskor av hög kvalitet och är lämplig för arbete som gör att arbetet kan utföras säker och utan skador. Varumärket har ett stort urval att välja mellan med alla olika sorters skyddsklasser

Var används skyddsskor? 

Ovan nämndes det att skaffa skyddsskor för säkert arbete är en nödvändighet för att minska risken för fysiska skador. Skorna är bra vid fotarbete men även för andra ändamål. 

 • På arbetsplatser där man bär tunga föremål och det finns risk för att de faller på och därmed kan skada fötterna. 

 • På arbetsplatser där det finns en mer eller mindre hal yta att gå på. 

 • Även för privatbruk kan det vara en smart lösning om man exempelvis bygger eller snickrar mycket där hemma. 

Skyddsskornas grundläggande utrustning 

Denna typ av sko har en del grundläggande egenskaper och krav som gör att de får kallas för skyddsskor. De har nämligen kriterier som gör att standarden uppfylls. 

 • Skorna är utrustade med tåhätta av stål, aluminium eller plast. 

 • De har halkskyddande sulor enligt SRA, SRB eller SRC. 

Tack vare dessa egenskaper skyddas foten pålitligt mot tryck och stötar, samt att risken för att ramla på hala ytor minskar avsevärt.  

Vilka egenskaper behöver skyddsskorna ha? 

Innan man bestämmer sig för de rätta skorna är det viktigt att fundera på vad ens behov egentligen är och var skorna kommer att användas. 

 • Ska skorna användas mest inomhus eller mer utomhus? 

 • Måste hälområdet vara slutet eller får det vara öppet? 

 • Är det viktigt att sulan är bränslebeständig? 

 • Måste sulan vara genomtrampssäker? 

 • Behöver skyddsskon ha antistatiska egenskaper? 

 • Motvirker skorna vattengenomträngning? 

 • Har skorna skyddsklaffar och kylaisolering? 

Det är nämligen så att en del skyddsskor är lämpade för inomhusbruk medan andra är bättre lämpade för utomhusbruk, med tanke på exempelvis vattentätheten och dess aktivitet gällande andningen. Som ovan nämndes har skorna olika slags halkskydd, så man måste välja rätt slags skor enligt vad man behöver. 

Skyddsskornas skyddsnivåer 

När man tagit reda på vad ens behov egentligen är gällande skyddsskorna kan man ta en titt på olika skyddsnivåer för skyddsskor

 • Skyddsnivåerna är: SB, S1, SP1, S2, S3, S4 och S5. 

 • Kolla in Strauss webbsida för att hitta en komplett lista med de olika nivåernas egenskaper. 

När man vet vilken skyddsnivå man behöver på skorna kan man ta en titt på vilka slags skor som erbjuds för just de behoven man har. I och med att säkerhet är något som tas allt mer på allvar är skor nämligen en produkt som blomstrat upp på sistone.  

Det finns därmed inte endast en simpel modell av skor, utan de finns i olika färger och stilar, så det går att välja bland en mängd olika modeller enligt ens egen smak och tycke.