"Svenskt dubbelfel förvärrar lågkonjunktur"

Charles Krupa/AP/TT: Två bollar, två fel - dubbelfel.

I en ny konjunkturprognos räknar näringslivsorganisationen med att inflationen faller snabbt under hösten och ligger kring Riksbankens mål på två procent i början av 2024. Då kommer Sverige också vara inne i en "djupare och allvarligare lågkonjunktur", än vad man tidigare trott, enligt Sven-Olov Daunfeldt.

Då blir det helt fel av Riksbanken att fortsätta höja räntan, kanske två gånger till i höst. Regeringen gör samma misstag när den håller igen på statsfinanserna och hänvisar till en inflation som enligt Daunfeldt är under kontroll nästa år.

För snålt

De lägger en alldeles för försiktig budget i det här läget, säger han.

Han skulle exempelvis vilja se mer satsningar på infrastruktur som skapar ekonomisk tillväxt.

I en återkommande företagarpanel, där drygt 3 400 företag har svarat, målar bolagen upp en mörk bild. Försäljning och investeringar är på väg ner. Speciellt tungt ser det ut att bli för handeln, krogarna och besöksnäringen när hushållen håller hårt i slantarna.

Vi har nu haft fyra kvartal i följd med fallande konsumtion, det har vi inte haft sedan 1993, säger Sven-Olov Daunfeldt.

Hamstrar personal

Som en effekt är just dessa branscher, plus byggsektorn, extra pessimistiska. I de branscherna är det fler företag som räknar med färre anställda i det egna företaget om tolv månader, än de som tror på att de har fler anställda då.

Daunfeldt är också orolig för att många företag, som hittills "hamstrat" personal i väntan på att lågkonjunkturen ska blåsa över, tvingas göra sig av med det överskott av anställda som företagen kanske har haft.

Sammantaget spår Svenskt Näringsliv att svensk BNP (bruttonationalprodukt) faller med 0,9 procent i år och landar på nolltillväxt 2024.