Trots dyra räntor – kunderna ger banken godkänt

/TT: Fyra storbanksdirektörer som kan bättre. Från vänster Frank Vang-Jensen, vd Nordea, Johan Torgeby, vd SEB, Carina Åkerström, vd Handelsbankenoch Jens Henriksson, vd på Swedbank. Arkivbilder.

Som vanligt är det storbankerna som får sämst betyg, i Svenskt Kvalitetsindex årliga mätning av kundernas omdöme om sin bank.

Visserligen sjunker det allmänna omdömet något i år jämfört med året före. Men ingen bank hamnar under betyget 60 på en hundragradig skala, vilket är gränsen för godkänt. Så har det inte alltid sett ut. Åren 2017, 2018 var det flera banker som fick riktiga bottenbetyg, då hamnade både Swedbank och Nordea under 60-strecket.

"Jag måste säga att jag är positivt överraskad. Branschen har svarat upp och kunderna har inte straffat sina banker för den pågående krisen", säger Johan Parmler, vd för Svenskt Kvalitetsindex, i en skriftlig kommentar.

Småbanker bäst

Mest nöjda är privatkunderna med de mindre sparbankerna, följt av Länsförsäkringar Bank och Skandiabanken. Handelsbanken får högst betyg av storbankerna medan Nordea hamnar i botten.

Överlag är yngre och äldre kunder mest nöjda med sin bank. Kunder som är mer aktiva är generellt mer nöjda än passiva.

Bland företagskunder är trenden i stigande från bottenåret 2017. Även här får sparbankerna bäst omdöme och Handelsbanken är bästa storbank.

"Förbättringen bland företagskunder kan spåras till bättre service och kontaktupplevelse", säger Love Westin, analyschef på Svenskt Kvalitetsindex, i en skriftlig kommentar.