SEB stäms för roll i pensionshärva

Tomas Oneborg/SvD/TT: Pensionsmyndigheten stämmer SEB. Arkivbild.

Stämningsansökan lämnades in till Stockholms tingsrätt förra veckan. Det ekonomiska kravet uppgår till cirka 470 miljoner kronor plus ränta.

SEB var under 2012 förvaringsinstitut åt pensionsbolaget Allras fonder (tidigare Svensk Fondservice). Pensionsmyndigheten anser att SEB misskötte sin roll som förvaringsinstitut när det gäller Svensk Fondservices tre premiepensionsfonder, Balanserad, Maximal och Offensiv.

För pensionsspararna betydde det ekonomisk skada, något som kunnat undvikas om banken skött sitt åtagande korrekt, enligt Pensionsmyndigheten.

Vi stämmer SEB då vi anser att bolaget inte har fullgjort sina skyldigheter som förvaringsinstitut för Allras fonder. Vi har valt att gå vidare i den här delen för att ge drabbade pensionssparare och pensionärer ersättning för den skada de har orsakats, säger Pensionsmyndighetens chefsjurist Lena Aronsson till tidningen.

SEB avvisar Pensionsmyndighetens skadeståndskrav. Redan i bankens årsredovisning för 2022 avfärdades myndighetens bild.

”SEB har bestridit kravet då banken anser sig ha fullgjort sina skyldigheter som förvaringsinstitut för dessa transaktioner och anser att man inte har något skadeståndsansvar”, skrev banken då.