Riksbanken: Spekulation bidrar till kronfall

Johan Hallnäs: Den senaste 10-årsperioden (till och med 21 september).

Vår bedömning är att kronan är undervärderad, i storleksordningen 10-15 procent, säger riksbankschef Erik Thedéen på en pressträff.

"Den ekonomiska utvecklingen i Sverige relativt omvärlden talar för att den kommer att stärkas framöver, även om det är svårt att förutsäga hur mycket och när", skriver Riksbanken i en särskild bilaga om kronan.

Riksbanken ser tendenser till att investerare har spekulerat i kronförsvagningen.

Kan svänga fort

TT: Finns det elaka valutaspekulanter därute?

— Om dom är elaka, det lämnar jag till dig men att det finns valutaspekulanter är helt uppenbart. Vi vet efter att ha samtalat med olika aktörer att det finns i ökad utsträckning så kallade trendföljande strategier. Dom tar inte hänsyn till om kronan, aktien eller räntan är rätt värderad. Dom har avancerade modeller och om kronan går åt ett håll är det allt fler som hakar på, säger Thedéen till TT.

Men å andra sidan har centralbanken svårt att utifrån tillgänglig statistik avgöra hur stor betydelse detta har haft för kronförsvagningen. Men om det är fallet:

Så kan det här svänga, och det kan svänga ganska fort, säger Erik Thedéen.

Den svaga kronan bidrar till att inflationen har stigit. Och Thedéen varnar för att den svaga kronan kan göra att inflationen biter sig fast längre än annars.

Kronan är en av de stora riskfaktorerna i inflationsutvecklingen.

Köper kronor

Skillnad i räntor mellan framför allt USA och övriga centralbanker är den viktigaste orsaken till att kronan har försvagats till rekordlåga nivåer, enligt Riksbanken.

Riksbanken meddelade också i samband med räntebeskedet att man ska säkra sin valutaskuld. Det görs genom att banken säljer dollar och euro för sammanlagt över 100 miljarder kronor, och därmed köper kronor. Det fick kronan att stärkas något.

"Åtgärden syftar till att begränsa Riksbankens förluster om kronan stärks och har inte ett penningpolitiskt syfte", skriver banken i ett pressmeddelande.