FI utreder amorteringsfrist vid köp av nybyggt

Fredrik Sandberg/TT: FI ska undersöka hur bankerna använder undantaget från amorteringskravet vid köp av nybyggda bostäder. Arkivbild

Finansinspektionen (FI) har fått i uppdrag att undersöka hur undantaget för amorteringskravet vid köp av nyproducerade bostäder fungerar i praktiken, skriver Finansdepartementet i ett pressmeddelande.

"Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2024", skriver departementet.

Undantaget från amorteringskravet vid köp av nybyggda bostäder infördes samtidigt som amorteringskravet. Det beviljas av varje bank och kan enligt gällande regler beviljas i upp till fem år efter bostadsköpet.

Finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) beskriver undantaget som en viktig pusselbit i en situation där bostadsbyggandet minskar snabbt och högre räntor slår mot efterfrågan och finansieringskostnaderna.

"Det är viktigt att bostadsköpare känner till den här möjligheten till amorteringsundantag, och att det tillämpas på ett ändamålsenligt sätt. Vi är medvetna om att undantaget i sig kan inte lösa alla problem på bostadsmarknaden, men det är en pusselbit", säger han enligt pressmeddelandet.