Chefer lever längst

Leif R Jansson/TT: Chefer lever längre, enligt en rapport från SCB.

I yrkesområden som normalt kräver högskolekompetens har både män och och kvinnor signifikant lägre dödlighet än genomsnittet. Och i yrken med krav på kort utbildning är dödligheten högst. Det visar en rapport från SCB som har analyserat dödlighet efter yrke för personer mellan 35–64 år.

Att dödligheten skiljer sig mellan hög- och lågutbildade beror på att sociala och ekonomiska faktorer har betydelse, enligt SCB. Också inkomst spelar roll. I alla yrkesområden har gruppen med lägre årsinkomst högre dödlighet än gruppen med högre årsinkomst.