Riksgälden: Oförändrad skuldförvaltning 2024

Stina Stjernkvist/SvD/TT: Riksgälden, med chefen Karolina Ekholm, vill trots den låga statsskulden inte justera riktvärden för skuldförvaltningen 2024 – men det kan bli aktuellt senare. Arkivbild

Trots en allt lägre statsskuld – den lägsta som andel av BNP sedan 1971 – föreslår Riksgälden oförändrade riktvärden för hur statsskulden är sammansatt, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

"Men med en fortsatt låg statsskuld kan det därefter bli aktuellt att justera riktlinjerna för förvaltningen av statsskulden", skriver Riksgälden i ett pressmeddelande.

Klas Granlund, skuldförvaltningschef på Riksgälden, betonar att det är viktigt att ha beredskap för att kunna ta lån till låg kostnad även när statsskulden är liten.

Riksgäldens förslag för 2024 års styrning av statsskulden innebär att andelen realskuld fortsatt ska styras mot 20 procent och att löptiden för hela skulden ska ligga mellan 3,5 och 6 år.

Riksgälden föreslår dessutom oförändrade riktlinjer när det gäller statsskuldens exponering i utländska valuta.

"Det innebär en fortsatt avveckling av valutaexponeringen över de kommande tre åren", skriver Riksgälden.