Putins Ryssland storsatsar på försvaret

Alexei Nikolsky: Ryssland, med president Vladimir Putin, planerar ett jättelyft för försvarsutgifterna nästa år – till motsvarande 1|250 miljarder kronor. Arkivbild

Det skulle innebära 6 procent av BNP på försvarsutgifter 2024, upp från 3,9 procent i år och 2,7 procent 2021.

Försvarsutgifterna ser därmed ut att hamna högre än välfärdsutgifterna nästa år, trots att det planeras presidentval i mars 2024.

Hemliga utgifter och sekretessbelagda budgetposter fördubblas samtidigt i budgetförslaget, till 11 100 miljarder rubel – vilket motsvarar en tredjedel av den totala ryska statsbudgeten.

På intäktssidan räknar Rysslands regering med att dra in mer än 35 000 miljarder rubel, en ökning med 22 procent jämfört med 2023. Budgetunderskottet beräknas halveras till 0,9 procent av BNP och fortsätta ned till 0,4 procent av BNP 2025.

Den ryska statens intäkter från skatter och avgifter om olja och gas beräknas öka med nästan 25 procent 2024, till 11 500 miljarder rubel.

Budgetförslaget ska när det har presenterats offentligt av regeringen godkännas av såväl den ryska duman som det så kallade federationsrådet i Moskva.